Engbergs Snickerier i Ljusdal

Tradition förpliktar

Namnet Engberg klingar av hälsingeskog, byggenskap och träkunnande alltsedan 1880-talet. En gedigen tradition, fyra generationer i rakt nedstigande led.

Det började med farfars far Olof Engberg, byggmästare i Ljusdal och bosatt i byn Kläppa. Denne självlärde man uppförde bostadshus, ladugårdar, skolor, kommunalhus och tingshus – över 1300 ritningar är bevarade. Många av byggnaderna ritade han själv, inklusive fönster, dörrar och inredningar. Olof Engbergs byggnader satte prägel på Ljusdal och många av dem pryder än idag trakten.

Flera av hans söner deltog i verksamheten. På 1940-talet startade min farfar Olof Th. Engberg ett snickeri där även min far Sven Engberg arbetade. I det lilla snickeriet tillverkades köksinredningar, dörrar, trappor, butiksinredningar och framförallt fönster, vilket var den största produkten. Avsättningen skedde framförallt inom Hälsingland.

I början av 1980-talet startade jag själv Engbergs Snickeri, där även min bror Magnus Engberg arbetar. Från starten var inriktningen möbler, limfogstillverkning samt specialsnickerier. Med tiden har vi fokuserat alltmer på snickerier som köksinredningar samt dörrar och fönster, i både ny och traditionell stil.

I vårt fönstersortiment finns idag en fönsterserie, designad av min farfars far och namngiven efter hans hemby Kläppa. Traditionen förpliktar!

Räknar man efter har Engbergs verkat inom snickeribranschen i Ljusdal under cirka 130 år. Det kan tas som ett tecken på Hälsingeskogens säreget höga kvalitet. Och lite grann tyder det väl på att vi Engbergare verkligen kan trä och snickeri...

Peter Engberg